پنج شنبه, 15 تیر 1396 ساعت 11:51

نرخ بيكاري بهار 1396 در استانهای ایران

بررسي نرخ بيكاري افراد 10 ساله و بيش‌تر نشان مي‌دهد كه 12/6درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، بيكار بوده‌اند. روند تغييرات اين نرخ حاكي از آن است كه اين شاخص نسبت به بهار 1395، 0/4 درصد و نسبت به زمستان 1395، 0/1 درصد افزايش داشته است.


در بهار 1396، 40/6 درصد جمعيت 10 ساله و بيش‌تر از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند، يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند. بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1395) 1/1 درصد و نسبت به فصل قبل (زمستان 1395)، 1/7 درصد افزايش داشته است.    نرخ بيكاري جوانان 15 تا 29 ساله حاكي از آن است كه 26/4 درصد از فعالان اين گروه سني در بهار 1396 بيكار بوده‌اند. بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان مي‌دهد، اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1395)1/5 درصد و نسبت به فصل قبل (زمستان 1395)، 0/9درصد افزايش يافته است. بررسي سهم اشتغال ناقص نشان مي‌دهد كه در بهار 1396، 10/2 درصد جمعيت شاغل،‌ به دلايل اقتصادي (فصل غيركاري، ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت بيش‌تر و…) كم‌تر از 44 ساعت در هفته كار كرده و آماده براي انجام كار اضافي بوده‌اند. اين در حالي است كه 40/9 درصد از شاغلين 15 ساله و بيش‌تر، 49 ساعت و بيش‌تر در هفته كار كرده‌اند.   بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد كه در بهار 1396، بخش خدمات با 49/8 درصد بيش­‌ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش‌هاي صنعت با 5 /31درصد و كشاورزي با 18/7 درصد قرار دارند . 

خاطر نشان مي‌سازد اطلاعات نتايج طرح مذكور از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.
آمار نرخ بیکاری استانها به صورتی فصلی را از اینجا دریافت کنید

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: