یکشنبه, 25 آذر 1397 ساعت 18:55

گزارش بودجه خانوار در سال ١٣٩٦: هزينه‌ و درامد سالانه يك خانوار شهري به ترتیب ٣٣ و ٣٧ میلیون تومان + pdf

در سال ١٣٩٦ متوسط هزينه‌ و درامد سالانه‌ي يك خانوار شهري به ترتیب ٣٣ و ٣٧ میلیون تومان بوده است
 از هزينه‌ی كل سالانه‌ی خانوار شهري٧٦،٧٥٠ هزار ريال با سهم ٢٣,٣ درصد مربوط به هزينه‌های خوراكي و دخاني و ٢٥٢،٧٧٥ هزار ريال با سهم٧٦.٧ درصد مربوط به هزينه‌هاي غيرخوراكي بوده است.

به گزارش دارایان از مرکز آمار ایران، طرح آمارگيري هزينه ودرامد خانوار با قدمتي ٥٠ ساله از مهم‌ترين طرح­هاي آماري مركز آمار ايران است. هدف كلي اين طرح، برآورد متوسط هزينه‌ها و درامد يك خانوار شهري و یک خانوار روستايي در سطح کشور و استان‌ها است. در سال ١٣٩٦ تعداد خانوارهاي آمارگيري شده در اين طرح ١٨٧٠١ خانوار نمونه در نقاط شهری و ١٩٢٦١ خانوار نمونه در نقاط روستايي كشور است.

نگاهي به اهم نتايج طرح درسال ١٣٩٦ در مناطق شهري و روستايي نشان مي‌دهد كه:

-  متوسط هزينه‌ی كل خالص سالانه‌ی يك خانوار شهري ٣٢٩،٥٢٥ هزار ريال بوده است كه نسبت به رقم مشابه در سال قبل ١٥,٧ درصد افزايش نشان مي دهد. از هزينه‌ی كل سالانه‌ی خانوار شهري٧٦،٧٥٠ هزار ريال با سهم ٢٣,٣ درصد مربوط به هزينه‌های خوراكي و دخاني و ٢٥٢،٧٧٥ هزار ريال با سهم٧٦,٧ درصد مربوط به هزينه‌هاي غيرخوراكي بوده است. در بين هزينه‌‌هاي خوراكي و دخاني، بيشترين سهم با ٢٢,١ درصد مربوط به هزينه‌ی آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و در بين هزينه‌هاي غيرخوراكي بيشترين سهم با ٤٣,٠درصد مربوط به مسكن بوده است.

-  متوسط درامد اظهار شده‌ی سالانه‌ی يك خانوار شهري ٣٦٦،٨٤٨ هزار ريال بوده است كه نسبت به سال قبل، ١٥,٦ درصد افزايش داشته است. بر اين اساس در سال ١٣٩٦ رشد متوسط درامد سالانه خانوارهاي شهري برابر با رشد هزينه كل سالانه است. منابع تامين درامد خانوارهاي شهري نشان مي­دهد كه ٣٤,٤ درصد درامد از مشاغل مزد و حقوق بگيري، ١٦,١ درصد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و ٤٩,٥ درصد از محل درامدهاي متفرقه خانوار تأمين شده است.

- مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٦  نشان می­دهد كه خانوارهاي استفاده كننده؛ اتومیبل شخصی از ٤٧,٦ به ٥٠.٦، یخچال فریزر از ٦٠.٥ به  ٦٣.٢،  جاروبرقی از ٩٠.٣، به ٩١.٠، ماشین لباسشویی از ٨٤.٥ به  ٨٦.٣،  ماشین ظرفشویی از ٥.٨ به ٧,٣ و ماایکروفر از ١٠,٣ به ١٢.٤ درصد افزايش يافته است.

- در سال ١٣٩٦،  عمده ترین نوع سوخت مصرفی ٩٣,٨ درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) بوده است.

-  متوسط هزينه‌ی كل خالص سالانه‌ی يك خانوار روستایی١٧٨،٧٦٠ هزار ريال بوده است كه  نسبت به سال قبل١٣,٩ درصد افزايش نشان مي‌دهد. از هزينه‌ی كل سالانه‌ی خانوار روستايي٦٦،٥٠٤ هزار ريال با سهم ٣٧,٢ درصد مربوط به هزينه‌هاي خوراكي و دخاني و ١١٢،١٦٦ هزار ريال با سهم ٦٢,٨ درصد مربوط به هزينه‌هاي غيرخوراكي بوده است. در بين هزينه‌هاي خوراكي و دخاني، بيشترين سهم با  ٢٥,٢ درصد مربوط به هزينه‌ي آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و در بين هزينه‌هاي غيرخوراكي، بيشترين سهم با ٢٩,١ درصد مربوط به مسكن بوده است.

-  متوسط درامد اظهار شده­ی سالانه‌ي يك خانوار روستايي ٢٠١,٨٤٢ هزار ريال بوده است كه نسبت به سال قبل ١٤,١ درصد افزايش داشته است. منابع تامين درامد خانوارهاي روستایی نشان مي­دهد كه ٢٩,٤ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگيري، ٣١,٧ درصد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و ٣٨,٨ درصد از محل درامدهاي متفرقه خانوار تأمين شده است.

-       مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٦  نشان می­دهد كه خانوارهاي استفاده كننده؛ اتومیبل شخصی از ٢٧,٠ به ٢٩.٦، یخچال فریزر از ٤١.٦ به ٤٥.٢، جاروبرقی از٦٤.١ به ٦٤.٢، ماشین لباسشویی از ٥٢.١  به ٥٣.٩، ماشین ظرفشویی از ٠.٢ به ٠.٣ و مایکرویو از ١.٦ به ١.٩ درصد افزايش رسیده است.

- در سال ١٣٩٦ عمده ترین نوع سوخت مصرفی ٦٤,٤ درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) و ٢٥.١ درصد نفت سفید بوده است.

متوسط هزینه‌ها و درامد خانوار بر حسب استان

بررسي متوسط هزينه كل سالانه يك خانوار شهري نشان مي‌دهد كه استان تهران با ٤٧٩،٩٤٨ هزار ريال بيشترين و استان كرمان با ١٩٢،٣٢٩هزار ريال كمترين هزينه را در سال ١٣٩٦ داشته‌اند..

همچنين استان تهران با ٥١٥،٣٥١ هزار ريال بيشترين و استان آذربايجان غربي با ٢٤٠،٣٩٣ هزارريال، كمترين متوسط درامد سالانه يك خانوار شهري را در سال ١٣٩٦ به خود اختصاص داده است.

خاطر نشان مي­سازد كه متن کامل این طرح از لینک زیر قابل دسترسي است.

متن کامل گزارش بودجه خانوارهای شهری در سال 1396

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: