دوشنبه, 10 دی 1397 ساعت 21:10

توسعه حمل ونقل و شهرسازی، هدفگذاری دولت در لایحه بودجه 98

دولت در لایحه بودجه سال آینده برای انجام امور مربوط به زیربناهای حمل ونقل و حوزه شهرسازی 77 هزار و 174 میلیارد و 965 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته که بیش از 92 درصد بودجه سال آینده وزارت راه و شهرسازی است.

دولت در لایحه بودجه سال 98 که هفته گذشته از سوی رئیس جمهوری به مجلس ارائه شد، 84 هزار میلیارد ریال اعتبار برای وزارت راه وشهرسازی و سازمان ها و شرکت های تابعه این وزارتخانه در نظر گرفته شده که نسبت به میزان بودجه امسال (78 هزار و 300 میلیارد ریال) افزایش یافته است.

در این لایحه دولت برای تملک دارایی های سرمایه ای سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی 77 هزار و 174 میلیارد و 965 میلیون ریال (از مبلغ کل 83 هزار و 812 میلیارد و 201 میلیون ریال) برای انجام طرح های عمرانی هزینه خواهد کرد.

در لایحه بودجه سال آینده دولت برای انجام پروژه های عمرانی در حوزه راهسازی و آزادراه و بزرگراه های کشور و ساخت شبکه ریلی 40 هزار و 406 میلیارد و 620 میلیون ریال اعتبار برای شرکت ساخت و زیر بناهای حمل ونقل پیش بینی کرده است.

همچنین دولت برای انجام طرح های عمرانی در حوزه راهداری و حمل ونقل جاده ای مبلغ 13 هزار و 271 میلیارد و 860 میلیون ریال برای سازمان راهداری و برای اجرای طرح های ریلی مورد نیاز 13 هزار و 989 میلیارد و 516 میلیون ریال برای شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اعتبار در نظر گرفته است.

در این لایحه، دولت برای توسعه طرح های زیربنایی و عمرانی در شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 342 میلیارد ریال و برای توسعه طرح های سرمایه ای و تملک دارایی ها توسط شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) معادل 50 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی کرده است.

در حوزه ساخت وساز برای انجام طرح های بازآفرینی شهری، 2 هزار و 665 میلیارد ریال اعتبار برای شرکت بازآفرینی شهری و برای شرکت عمرانی شهرهای جدید نیز 745 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

همچنین دولت برای ساخت ساختمان های دولتی، بیمارستان ها و ساختمان های عمومی یک هزار و 829 میلیارد و 929 میلیون ریال به سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی و برای دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور 135 میلیارد ریال اعتبار پیشنهاد کرده است.

دولت برای اجرای طرح های مربوط به مسکن اقشار کم درآمد جامعه و طرح های هادی در روستاهای کشور معادل 4 هزار و 64 میلیارد و 759 میلیون اعتبار برای مصارف جاری و تملک دارایی های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بودجه سال آینده در نظر گرفته است.

از این مبلغ 28 میلیارد و 800 میلیون ریال برای انجام هزینه های جاری بنیاد مسکن پیش بینی شده یک کمتر از یک درصد آن است، اما برای اجرای طرح های مسکن در مناطق محروم و روستایی کشور دولت در نظر دارد بیش از 4 هزار و 35 میلیارد و 959 میلیون ریال اعتبار در اختیار بنیاد مسکن قرار گیرد.

دولت در لایحه بودجه 98، برای هزینه های جاری و تملک دارایی های وزارت راه و شهرسازی و 15 سازمان و شرکت زیرمجموعه آن، 83 هزار و 812 میلیارد و 201 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته که نسبت به بودجه امسال حدود 7.5 درصد افزایش نشان می دهد.

 

منبع:ایرنا

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: