سه شنبه, 18 دی 1397 ساعت 12:08

از سال ۱۳۹۲ تاكنون ۴۵ هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي توسط دولت بدون يك روز تاخير تسويه شده است

به گزارش دارایان از سازمان برنامه و بودجه كشور، پيرو انتشار مطلبي در روزنامه شرق با عنوان «پيش‌خور ۱۹۰ هزار ميلياردي منابع» سازمان برنامه و بودجه توضيحات زير را به منظور تنوير افكار عمومي منتشر كرد.

سازمان برنامه و بودجه كشور ضمن تكذيب آمار انتشار اوراق مالي اسلامي توسط دولت به ميزان  ۱۹۰ هزار ميليارد تومان از سال ۱۳۹۴، به اطلاع مي‌رساند اولاً مجموع  اوراق مالي اسلامي منتشره توسط دولت از ابتداي سال ۱۳۹۲ تا پايان آذر ماه ۱۳۹۷ بر اساس مجوزهاي قانوني مندرج در قوانين بودجه سنواتي، ۱۳۶ هزار ميليارد تومان است كه ۴۵ هزار ميليارد تومان آن تا پايان سال آذر ماه سال جاري در سر مواعد مقرر و بدون يك روز تاخير به طور كامل تسويه شده است و با احتساب ميزان تسويه تا پايان سال جاري (۱۴ هزار ميليارد تومان ديگر) در مجموع ۵۹ هزار ميليارد تومان از ۱۳۶ هزار ميليارد تومان اوراق منتشره در موعد تسويه شده است و تنها ۷۷ هزار ميليارد تومان اوراق باقي مانده دولت در دست دارندگان اوراق موجود است كه مربوط به سررسيد سال‌هاي ۱۴۰۰-۱۳۹۸ مي‌باشد كه دولت متعهد با بازپرداخت به موقع آن ها بوده و خواهد بود.

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: