شنبه, 27 بهمن 1397 ساعت 14:21

متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 98 کل کشور (برای طرح در صحن علنی مجلس)

گزارش كميسيون در خصوص تغييرات ماده واحده، جداول و رديف ها

  برای مشاهده کلیک کنید

این گزارش شامل موارد زير مي باشد: 

تغييرات منابع بودجه كل كشور 

تغييرات مصارف بودجه كل كشور 

تغييرات درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي 

تغييرات اعتبارات هزينه اي 

تغييرات اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي 

تغييرات درآمدهاي اختصاصي 

تغييرات اعتبارات هزينه اي از محل درآمدهاي اختصاصي 

تغييرات اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل درآمدهاي اختصاصي 

تغييرات اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني 

ويژگي هاي شركت هاي دولتي در قانون بودجه 1398 

تغييرات متفرقه 

طرح هاي انتقالي به سازمان مجري ساختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: