سه شنبه, 30 بهمن 1397 ساعت 09:50

متن کامل لایحه بودجه 1398 شهرداری تهران + pdf

بررسي ارقام لايحه بودجه 98 نشان مي‌دهد؛ شهرداري تهران بيش از پيش ناچار به افزايش بودجه در بخش دستمزد و مزاياي کارکنانش است به طوري که اين بخش حدود 20 درصد رشد داشته است.

به گزارش شهرنوشت، اعداد و ارقام لايحه بودجه سال 1398 شهرداري تهران نشان مي‌دهد، تهران قرار است سال مالي متفاوتي را حداقل نسبت به امسال تجربه کند. سقف بودجه هم حدود 9 درصد رشد داشته و بودجه 17 هزار و 429 ميليارد توماني امسال به 18 هزار و 930 ميليارد تومان رسيده است.

در بخش منابع، سهم اعتبارات نقدي در لايحه بودجه سال 98 حدود 15 هزار و 144 ميليارد تومان است و بخش غيرنقد هم سهم 3 هزار و 786 ميليارد توماني دارد. بودجه نقدي سال آينده با سهمي 80 درصدي نسبت به بودجه مصوب امسال، 3 درصد رشد و منابع پيش‌بيني شده در بخش غيرنقد هم 3 درصد کاهش داشته است. منابع غير نقدي در بودجه امسال حدود 4 هزار ميليارد تومان است.

مهم‌ترين تفاوت در بخش دستمزد کارکنان شهرداري خودنمايي مي‌کند؛ آنجا که اين بخش حدود 20 درصد افزايش نسبت به امسال دارد. شايد وجود چيزي در حدود 10 هزار نيروي مازاد در شهرداري تهران سبب شده تا اين سازمان به ناچار اعتبارات بخش دستمزد کارکنانش را افزايش دهد. در اين بخش حقوق و مزاياي کارکنان شهرداري که امسال 2 هزار و 500 ميليارد تومان بود، رقم 3 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.

بر اساس لايحه بودجه 98، اعتبارات منطقه‌هاي 22 گانه شهرداري تهران هم افزايش پيدا کرده و از رقم 4 هزار و 477 ميلياردي امسال به رقم 5 هزار و 244 ميليارد تومان براي سال آينده رسيده است.

آن طور که در جدول شماره 2 لايحه بودجه 98 آمده است، درآمد شهرداري 9 هزار و 456 ميليارد تومان پيش بيني شده که نسبت به بودجه امسال کمي رشد داشته است. 8 هزار و 122 ميليارد تومان هم هزينه‌هاي اداره پايتخت در نظر گرفته شده که اين بخش هم نسبت به بودجه مصوب امسال که 7 هزار و 537 ميليارد تومان بود، افزايش داشته است.

اما در جدول شماره 3 اين لايحه که مربوط که خلاصه واگذاري و تملک دارايي هاي سرمايه‌اي شهرداري تهران است، باز هم شاهد تغييراتي نسبت به بودجه امسال هستيم. بخشي که مربوط به درآمدهاي ناپايدار است و از آن به عنوان بخش سمي بودجه ياد مي‌شود. درآمد حاصل از عوارض صدور پروانه‌هاي ساختماني و فروش اموال شهرداري 8 هزار و 147 ميليارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به امسال که رقمي در حدود 7 هزار و 454 ميليارد تومان است، افزايش پيدا کرده است.

شهرداري تهران در بخش تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي هم پيش بيني کرده به درآمد 7 هزار و 155 ميليارد توماني دست پيدا کند.

در تبصره يک اين لايحه هم آمده است؛ تمامي واحدها، مناطق، سازمان ها و شرکت هاي تابعه و مؤسسات وابسته شهرداري تهران موظف اند کليه منابع درآمدي خود را به طور مستقيم در چارچوب قوانين و مقررات، به ويژه با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي، طرح هاي جامع و تفصيلي وصول و صرفاً به حساب هاي تمرکز وجوه درآمد و سپرده که به نام تمامي واحدها نزد خزانه شهرداري تهران افتتاح شده يا مي شود، واريز کنند. 

پيشتر و در سال 96 بر اساس پيشنهاد محمدعلي نجفي شهرداري وقت تهران و موافقت شوراي شهر، براي نخستين بار تمام زيرمجموعه شهرداري موظف شدند، درآمدهاي خود را به خزانه اين نهاد واريز کنند.

 

فایل pdf  متن کامل بودجه شهرداری تهران

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: