یکشنبه, 22 ارديبهشت 1398 ساعت 15:25

روابط وزارت بهداشت و بخش خصوصی کمرنگ شده است

محمود نجفی عرب- عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

مسئله بدهی ها در بخش سلامت هم چنان پابرجاست و با پرداخت هر بخشی از این بدهی ها، بدهی جدید جایگزین می شود. طی سال های گذشته بیشتر منابع بخش سلامت در اختیار شرکت های دولتی قرار گرفت اما دولت نتوانست این منابع را به روز کند. اکنون فاصله جدی بین منابع تخصیصی دولت و نیازهای این بخش به نقدینگی وجود دارد و همین مسئله به تعمیق مشکل بدهی ها دامن می زند. در طرح تحول سلامت همیشه پرداخت ها با تاخیر انجام شده است و از سوی دیگر، بروز مشکلات اقتصادی به این تاخیر دامن زده است.

تحولات اخیر وزارت بهداشت به دلیل سابقه اقتصادی وزیر جدید و تغییر در هیئت امنای ارزی در آغاز حضور دکتر نمکی در این وزارت خانه مایه خوشحالی بخش خصوصی بود اما اکنون ارتباط بخش خصوصی با وزارت بهداشت نسبت به گذشته کمتر شده و این بخش کمتر دیده می شود. دکتر سعید نمکی اولین وزیر بهداشتی است که پزشک نیست و این باور در بخش خصوصی وجود دارد که با اتکا به سوابق اقتصادی ایشان می توان بهتر کار کرد. از سوی دیگر منش و رفتار ایشان در گذشته گویای نزدیکی به بخش خصوصی بود و این امید وجود داشت که با همان منش، اهداف تازه در وزارت بهداشت را تعقیب کنند اما بروز مشکلات متعدد فرصت ارتباط عمیق تر با بخش خصوصی را از وزیر بهداشت سلب کرده است.

احکامی که وزیر بهداشت در ارتباط با هیئت امنای ارزی صادر کرد نشان داد که او قصد دارد رقابت دولت و وزارت بهداشت با بخش خصوصی در حوزه سلامت را از بین ببرد اما به ظاهر گرفتاری های بیش از حد وزارت بهداشت مثل طرح تحول سلامت و سیل اخیر باعث شده روابط بخش خصوصی و وزارت بهداشت کمرنگ شود. تلاش فعالان بخش خصوصی این است که که با اتکا به روابط خوب گذشته ارتباط موثرتری با وزارت بهداشت برقرار کنیم تا بخش خصوصی تمایل بیشتری به حضور و سرمایه گذاری در این بخش پیدا کند.

 

منبع: اتاق ایران

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: