پنج شنبه, 01 اسفند 1398 ساعت 22:41

براساس گزارش مرکز آمار؛تورم بهمن ماه ۳۷ درصد شد

نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ٣٧ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۶ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

 

 مرکز آمار اعلام کرد: نرخ تورم نقطه‌ای بهمن ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ۱.۳ واحد درصد کاهش یافته است.  نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها،  آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ٤.٣ واحد درصدی به ١٩.٧ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.١ واحد درصدی به ٢٧.٥ درصد رسیده است.

 

کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

 

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای،  درصد تغییر عدد شاخص قیمت،  نسبت به ماه مشابه سال قبل است.  نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه ١٣٩٨ بهعدد ٢٥ درصد رسیده است؛  یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٢٥ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها وخدمات یکسان» هزینه کرده اند.

 

به گزارش دارایان به نقل از مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای بهمن ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ۱.۳ واحد درصد کاهش یافته است.  نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ۴.۳ واحد درصدی به ١٩.٧ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ٠.١ واحددرصدی به ٢٧.٥ درصد رسیده است.

 

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۲۵.۱ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۱.۱ واحد درصد کاهش داشته است.  هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲۴.۴ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۶ واحد درصد کاهش داشته است.

 

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

 

منظور از نرخ تورم ماهانه،  درصد تغییر عدد شاخص قیمت،  نسبت به ماه قبل می‌باشد.  نرخ تورم ماهانه بهمن ١٣٩٨ به ۱.۱ درصد رسیدهکه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل ٠.٣ واحد درصد افزایش داشته است.  تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٠.٨ درصد و ١.٢ درصد بوده است.

 

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۱.۲ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٣ واحد درصد افزایش داشته است.  هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٠.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است.

 

کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

 

منظور از نرخ تورم سالانه،  درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری،  نسبت به دوره مشابه قبل از آنمی‌باشد.  نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ٣٧ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۱.۶ واحددرصد کاهش نشان می‌دهد.

 

این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ۳۶.۵ درصد است که نسبت به ماه قبل ۱.۵ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴۰.۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

 

تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری

 

در گروه عمده «خوراکی‌ها،  آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (پیاز، بادمجان و فلفل دلمه)  می‌باشد.  در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» گروه «حمل و نقل» (انواع اتومبیل سواری)  بیشترینافزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

 

هم‌چنین متوسط بهای یک متر مکعب گاز مصرفی خانوارها و گروه «گوشت قرمز،  سفید و فرآورده آنها» (گوشت گاو،  گوشت گوسفند)  نسبت به ماه قبل،  کاهش قیمت داشته است.

 

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری

 

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در بهمن ماه ١٣٩٨ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۶.۳ درصد برای دهک اول تا ٣٨.٩ درصد برای دهک دهم است.

فایل پیوست

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: