پنج شنبه, 21 فروردين 1399 ساعت 14:34

جزئیات اخذ مالیات از خانه‌های ۱۰ میلیارد تومان به بالا در سال ۹۹

بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور از واحدهای مسکونی با ارزش ۱۰ میلیارد تومان به بالا مالیات یک در هزار تا پنج در هزار دریافت خواهد شد.

 

واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (100000000000) ریال (10 میلیارد تومان) و بیشتر به نرخ‌های زیرمالیات اخذ خواهد شد:

 

۱) نسبت به مازاد 100 میلیارد ریال تا 150 میلیارد ریال مالیات یک در هزار

 

۲) نسبت به مازاد 150 میلیارد ریال تا 250 میلیارد ریال مالیات دو در هزار

 

۳) نسبت به مازاد 250 میلیارد ریال تا 400 میلیارد ریال مالیات سه در هزار

 

۴) نسبت به مازاد 400 میلیارد ریال تا 600 میلیارد ریال چهار در هزار

 

۵) نسبت به مازاد 600 میلیارد ریال به بالا مالیات پنج در هزار

 

در محاسبه این مالیات، هر واحد مسکونی یک مستقل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می‌شود. به عنوان نمونه مالیات واحد مسکونی ۱۵ میلیارد تومانی، برای ۵ میلیارد رقم مازاد بر ۱۰ میلیارد معافیت، مالیاتی معادل ۵ میلیون تومان اخذ خواهد شد.

منبع: ارانیکو

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: