شنبه, 03 آبان 1399 ساعت 15:44

کاهش ۳۸۳۰۵ واحدی شاخص کل بورس در شروع هفته

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با کاهش ۳۰۳۰۵ واحدی معادل ۲.۷۱ درصد به رقم یک میلیون و ۳۷۴ هزار و ۴۸ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۲۹۴ واحدی به رقم ۱۶ هزار و ۶۷۵ واحد رسید.

 

امروز تالار شیشه‌ای در اولین روز کاری هفته (شنبه سوم آبانماه ۹۹)، همانند روزهای گذشته شاهد روند نزولی شاخص‌های منتخب بود. به گونه ای که شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، با کاهش ۱۰۰۱۸ واحدی معادل ۲.۷۱ درصد به رقم ۳۵۹ هزار و ۳۶۲ واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز، با افت ۴۷۶۲ واحدی معادل ۲.۷۱ درصد، عدد ۳۸۹ هزار و ۳۶۲ واحد را به نمایش گذاشت.

 

شاخص قیمت (هم وزن) نیز با کاهش ۳۱۱۹ واحدی به رقم ۲۵۴ هزار و ۹۰۶ واحد رسید. همچنین شاخص سهام آزاد شناور، ۵۱۰۸۴ واحد کاهش را رقم زد و به سطح یک میلیون و ۸۵۸ هزار واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول با ۳۵۳۴۸ واحد کاهش به رقم ۹۵۷ هزار و ۷۸۲ واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، با ۴۸۸۱۴ واحد کاهش همراه بود و عدد ۲ میلیون و ۹۶۲ هزار واحد را به نمایش گذاشت.

 

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با کاهش ۳۰۳۰۵ واحدی معادل ۲.۷۱ درصد به رقم یک میلیون و ۳۷۴ هزار و ۴۸ واحد رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۲۹۴ واحدی به رقم ۱۶ هزار و ۶۷۵ واحد رسید.

 

امروز تالار شیشه‌ای در اولین روز کاری هفته (شنبه سوم آبانماه ۹۹)، همانند روزهای گذشته شاهد روند نزولی شاخص‌های منتخب بود. به گونه ای که شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، با کاهش ۱۰۰۱۸ واحدی معادل ۲.۷۱ درصد به رقم ۳۵۹ هزار و ۳۶۲ واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز، با افت ۴۷۶۲ واحدی معادل ۲.۷۱ درصد، عدد ۳۸۹ هزار و ۳۶۲ واحد را به نمایش گذاشت.

 

شاخص قیمت (هم وزن) نیز با کاهش ۳۱۱۹ واحدی به رقم ۲۵۴ هزار و ۹۰۶ واحد رسید. همچنین شاخص سهام آزاد شناور، ۵۱۰۸۴ واحد کاهش را رقم زد و به سطح یک میلیون و ۸۵۸ هزار واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول با ۳۵۳۴۸ واحد کاهش به رقم ۹۵۷ هزار و ۷۸۲ واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، با ۴۸۸۱۴ واحد کاهش همراه بود و عدد ۲ میلیون و ۹۶۲ هزار واحد را به نمایش گذاشت.

ایبِنا

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: