چهارشنبه, 29 تیر 1390 14:42

حذف 4 صفر از پول ملي بدون رضايت اكثريت مردم اجرا نخواهد شد

رئيس‌كل بانك مركزي با تأكيد بر اينكه حذف 4 صفر از پول ملي هيچ تغييري در ارزش پول ايجاد نمي‌كند و مردم نگران نباشند، گفت: حذف 4 صفر پول ملي بدون رضايت اكثريت مردم اجرا نخواهد شد.
محمود بهمني تصريح كرد: حذف 4 صفر از پول ملي حدود 2 سال در بانك مركزي مورد تحقيق و كار كارشناسي قرار گرفته و تمام جوانب طرح در نظر گرفته شده است.
وي در خصوص زمان اجراي آن گفت: با توجه به اينكه اين طرح براي كشور بسيار مفيد خواهد بود، تا زماني كه اطلاع رساني كامل صورت نگرفته و اكثريت مردم تمايلي نداشته باشند، اجرا نخواهد شد ولي وقتي زمان آن فرا رسد در يك پروسه 3 ساله اجرا مي‌شود.
رئيس كل بانك مركزي در ادامه اظهار داشت: اين طرح به نفع همه خواهد بود، لذا حق عمومي است كه از فوايد آن آگاهي پيدا كرده با آرامش خاطر آن را بپذيرند.
بهمني افزود: در اين خصوص سايتي را با عنوان طرح اصلاح پول ملي طراحي كرديم كه مردم با مراجعه به اين سايت مي توانند ضمن دريافت اطلاعات بيشتر، واحد پول ملي را پيشنهاد دهند كه پس از جمع‌بندي به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد خواهد شد.

مردم هيچ‌گونه نگراني در خصوص تغيير در ارزش پولي نداشته باشند

رئيس كل بانك مركزي در خصوص نگراني جامعه از احتمال تغيير در ارزش پولي، اظهار داشت: به مردم اطمينان مي دهم با اجراي اين طرح و حذف 4 صفر از پول ملي هيچ‌گونه تغييري در ارزش پولي ايجاد نمي شود و مردم هيچ نگراني در خصوص تغيير در ارزش پولي نداشته باشند.
بهمني درباره تناقض اجراي اين طرح با بانكداري الكترونيكي خاطرنشان كرد: حذف 4 صفر تناقضي با بانكداري الكترونيكي ندارد و همزمان قابل اجراست.
وي تاكيد كرد: وقتي ده هزار و پانصد ريال كشورمان را مقابل يك دلار قرار مي دهيم، فكر مي كنم موقع آن شده تا به خود آييم و فكري به حال ارزش پول كشورمان كنيم هرچند پشتوانه‌هاي لازم را هم در اختيار داريم.
رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: در حال حاضر مسكوكات و سكه‌هاي فلزي ديگر كاربردي ندارند و واحد ريز عملاً از گردونه مبادلات خارج شده است و همانند اسكناس‌هاي 10،20 و 50 توماني كه ديگر ارزش چاپ ندارند، ضرب آن هم به‌صرفه نيست.
منبع  :خبرگزاري فارس

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: