سه شنبه, 29 آذر 1390 17:36

كسري بودجه هدفمندي صحت ندارد


مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌ها با بيان اينكه در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با هيچ گونه كسري بودجه‌اي مواجه نيستيم، گفت: 22 ميليون و 7 هزار خانوار - 74 ميليون نفر- يارانه نقدي مي‌گيرند.
بهروز مرادي امروز در همايش اولين سالروز اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها با بيان اينكه تاكنون پرداخت نقدي يارانه به خانوارها در ده مرحله اجرا شده است، گفت: 22 ميليون و 7 هزار خانوار يارانه نقدي دريافت مي كنند.
مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه ها تعداد جمعيتي كه از يارانه نقدي بهره مند مي شوند را 74 ميليون نفر عنوان كرد و افزود: در سال گذشته براساس نسبت پرداخت يارانه، 50 درصد بايد به مردم، 20 درصد سهم دولت و 30 درصد بر اساس ماده 8 اختصاص مي‌يافت.
وي ادامه داد: دولت از 20 درصد سهم خود در سال گذشته و همچنين 20 درصد سهم خود در سال جاري گذشت، به عبارت ديگر از منابع هدفمندي يارانه ها بهره مند نشد و برداشتي نكرد.
مرادي با اشاره به اينكه تعهد پرداخت ما به دولت و مردم و بخشهاي توليدي 40 هزار ميليارد تومان بوده است، گفت: تا پايان سالجاري، 40 هزار ميليارد تومان پرداختي خواهيم داشت.
وي با تأكيد بر اينكه كسري بودجه 8 هزار ميليارد توماني يا 15 هزار ميليارد توماني مطرح مي شود به هيچ وجه صحت ندارد، گفت: فاز اول هدفمندي يارانه ها تاكنون اجرا شده و پيشرفته رفته است.
به گفته مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه ها، بيش از 70 هزار ميليارد تومان يارانه در اقتصاد كشورمان وجود دارد. هيچ سازماني از ما طلبي ندارد و حتي ما از سازمانها طلبكار هستيم.
وي شركت برق را از شركتهاي خوش حساب عنوان كرد كه با شركت پالايش و پخش و برق و گاز مشكلي نداريم، افزود: تنها با شركت آبفا به مشكلاتي برخورد كرده ايم، بنابراين بايد نگاهي به مديريت دروني اين سازمان صورت گيرد.
مرادي ادامه داد: تمامي درآمد حاصل از افزايش قيمت آب درآمد 3 روز سازمان هدفمندي يارانه ها را به خود اختصاص داده است، اين در حالي است كه اين بخش وقت ما وزراء، نمايندگان رئيس جمهور و ساير مسئولان را بسيار به خود اختصاص داده است.
وي بودجه سازمان هدفمندي يارانه ها را 57 هزار ميليارد تومان بيان كرد و گفت: 40 هزار ميليارد تومان سهم دولت و مردم و 10 هزار ميليارد تومان به ماده 8 اختصاص مي‌يابد كه از رقم 10 هزار ميليارد تومان، 4 هزار ميليارد تومان جبران زيان خدمات شركتهاي دولتي است، در عين حال 6 هزار ميليارد تومان نيز بايد هزينه شود.
وي ادامه داد: تاكنون 6 هزار و 683 ميليارد تومان تا به امروز پرداخت كرده ايم، يعني بيش از تعهداتمان. مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌ها با اشاره به برنامه هاي حمايت از توليد خواستار تقدير از استانداران، فرمانداران و ستادهاي هدفمند يارانه‌هاي استانها توسط معاون اول رئيس جمهور شد.

منبع: بیما

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: