پنج شنبه, 24 بهمن 1398 16:52

درآمد افراد طبقه مرفه چقدر است؟

 

اختلاف بسیار معناداری بین تعریف فرد ثروتمند در کشورهای مختلف وجود دارد.

 

به گزارش بلومبرگ، از هند و استرالیا گرفته تا آمریکا و سنگاپور، افراد ثروتمند دارای اختلاف درآمد زیادی با شهروندان عادی هستند اما ثروتمند بودن در کشورهای مختلف نیز دارای تفاوت زیادی با یکدیگر است. در ادامه با درآمد یک درصد مرفه جامعه در کشورهای منتخب آشنا می‌شوید:

 

۱-هند

 

حداقل درآمد سالانه مورد نیاز برای قرار گرفتن در جمع یک درصد ثروتمند جامعه: ۷۷ هزار دلار در سال

 

درآمد متوسط مردم عادی: ۲۰۲۰ دلار در سال

 

۲- چین

 

حداقل درآمد سالانه مورد نیاز برای قرار گرفتن در جمع یک درصد ثروتمند جامعه: ۱۰۷ هزار دلار در سال

 

درآمد متوسط مردم عادی: ۹۴۷۰ دلار در سال

 

۳- ایتالیا

 

حداقل درآمد سالانه مورد نیاز برای قرار گرفتن در جمع یک درصد ثروتمند جامعه: ۱۶۹ هزار دلار در سال

 

درآمد متوسط مردم عادی: ۳۳ هزار و ۵۶۰ دلار در سال

 

۴- برزیل

 

حداقل درآمد سالانه مورد نیاز برای قرار گرفتن در جمع یک درصد ثروتمند جامعه: ۱۷۶ هزار دلار در سال

 

درآمد متوسط مردم عادی: ۹۱۴۰ دلار در سال

 

۵- آفریقای جنوبی

 

حداقل درآمد سالانه مورد نیاز برای قرار گرفتن در جمع یک درصد ثروتمند جامعه: ۱۸۸ هزار دلار در سال

 

درآمد متوسط مردم عادی: ۵۷۵۰ دلار در سال

 

۶- کانادا

 

حداقل درآمد سالانه مورد نیاز برای قرار گرفتن در جمع یک درصد ثروتمند جامعه: ۲۰۱ هزار دلار در سال

 

درآمد متوسط مردم عادی: ۴۴ هزار و ۸۶۰ دلار در سال

 

۷- فرانسه

 

حداقل درآمد سالانه مورد نیاز برای قرار گرفتن در جمع یک درصد ثروتمند جامعه: ۲۲۱ هزار دلار در سال

 

درآمد متوسط مردم عادی: ۴۱ هزار و ۷۰ دلار در سال

 

۸- استرالیا

 

حداقل درآمد سالانه مورد نیاز برای قرار گرفتن در جمع یک درصد ثروتمند جامعه: ۲۴۶ هزار دلار در سال

 

درآمد متوسط مردم عادی: ۵۳ هزار و ۱۹۰ دلار در سال

 

۹- انگلیس

 

حداقل درآمد سالانه مورد نیاز برای قرار گرفتن در جمع یک درصد ثروتمند جامعه: ۲۴۸ هزار دلار در سال

 

درآمد متوسط مردم عادی: ۴۱ هزار و ۳۳۰ دلار در سال

 

۱۰- آلمان

 

حداقل درآمد سالانه مورد نیاز برای قرار گرفتن در جمع یک درصد ثروتمند جامعه: ۲۷۷ هزار دلار در سال

 

درآمد متوسط مردم عادی: ۴۷ هزار و ۴۵۰ دلار در سال

 

۱۱- بحرین

 

حداقل درآمد سالانه مورد نیاز برای قرار گرفتن در جمع یک درصد ثروتمند جامعه: ۴۸۵ هزار دلار در سال

 

درآمد متوسط مردم عادی: ۴۷ هزار و ۴۳۶ دلار در سال

 

۱۲- آمریکا

 

حداقل درآمد سالانه مورد نیاز برای قرار گرفتن در جمع یک درصد ثروتمند جامعه: ۴۸۸ هزار دلار در سال

 

درآمد متوسط مردم عادی: ۶۲ هزار و ۸۵۰ دلار در سال

 

۱۳- سنگاپور

 

حداقل درآمد سالانه مورد نیاز برای قرار گرفتن در جمع یک درصد ثروتمند جامعه: ۷۲۲ هزار دلار در سال

 

درآمد متوسط مردم عادی: ۵۸ هزار  ۷۷۰ دلار در سال

 

۱۴- امارات

 

حداقل درآمد سالانه مورد نیاز برای قرار گرفتن در جمع یک درصد ثروتمند جامعه: ۹۲۲ هزار دلار در سال

 

درآمد متوسط مردم عادی: ۴۰ هزار و ۸۸۰ دلار در سال

منبع: ایسنا

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: