یکشنبه, 02 شهریور 1399 16:38

زمان و نحوه عرضه سرخابی‌ها در بورس اعلام شد

 

معاون سازمان خصوصی‌سازی درباره جزئیات واگذاری سرخابی‌ها و رسیدن این دو تیم به ایستگاه پایانی خصوصی‌شدن توضیح داد.

روند خصوصی سازی دو تیم پرطرفدار و با سابقه  به داستانی پر  قصه تبدیل شده بود و دولت های قبل با وجود مطرح کردن آن اراده ای در عملیاتی کردن  این وعده نداشتند.

حالا پس از نزدیک به یک دهه بالاخره  دو تیم استقلال و پرسپولیس در صف پیوستن به بخش خصوصی قرار گرفتند. 

علیرضا صالح   رئیس سازمان خصوصی سازی اردیبهشت امسال در خصوص روند واگذاری سرخابی ها به بخش خصوصی گفت: دارایی‌ها و برند باشگاه پرسپولیس مشخص شده و در ادامه ارزش گذاری برای باشگاه پرسپولیس صورت گرفته است. باشگاه پرسپولیس برند ۴۵ طبقه خود را در اداره مالکیت معنوی شرکت‌ها ثبت کرده و در حال ارزیابی است.

او در باره وضعیت آبی‌پوشان پایتخت نیز گفت: برای باشگاه استقلال نیز بررسی دارایی ها و ارزش گذاری این باشگاه درحال انجام است، ضمن اینکه ۵ طبقه از برند باشگاه استقلال به ثبت رسیده و ۴۰ طبقه دیگر در حال ثبت است.

از دوره دولت احمدی نژاد که بحث خصوصی سازی اموال دولتی مطرح شد، خصوصی سازی پرسپولیس و استقلال هم مورد توجه قرار گرفت، اما به نظر می‌رسید منظور از خصوصی سازی همان چیزی بود که به «خصولتی سازی» معروف بود. یعنی واگذاری به شرکت‌هایی که ظاهرا خصوصی اما متعلق به مجموعه دولت هستند. در همین رابطه با ابوالقاسم شمس جامخانه معاون سازمان خصوصی سازی درباره جزئیات روند واگذاری سرخابی ها گفت و گویی را ترتیب داده ایم.

 درباره آخرین وضعیت روند واگذاری سرخابی ها با توجه به جلسه ای که با آقای سلطانی فر  وزیر  ورزش داشتید بفرمایید.

ابوالقاسم شمس جامخانه معاون سازمان خصوصی سازی: در مورد واگذاری سرخابی‌ها مصوبه‌ای را ٢١ فروردین امسال هیئت واگذاری داشت و تکلیف شد وزارت ورزش و جوانان سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری یکدیگر مو ضوع را پیگیری کنند به نحوی که تا پایان شش ماهه اول دو شرکت فرهنگی ورزشی در بازار سرمایه پذیرش شوند و عرضه اولیه آن‌ها انجام شود. مطابق آن جلساتی هم در سازمان خصوصی‌سازی و هم در وزارت ورزش و جوانان انجام شده بود. بعد از تکلیف ٢١ فروردین امسال سه جلسه در سازمان خصوصی ‌سازی و ١۴ جلسه در وزرات ورزش و جوانان با حضور وزیر و معاونان وزرات ورزش  مدیران دو شرکت  فرهنگی ورزشی برگزار شد. موضوع اصلی اصلاح ساختار دو شرکت است.

مهرماه وعده عرضه اولیه سرخابی‌ها در بازار سرمایه / سرخابی‌ها بعد از عرضه در بازار سرمایه همچنان دولتی می‌مانند؟ /جدایی سرخابی ها از دولت اتفاق می افتد؟/

 

تصاویر اسناد واگذاری دو شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال که توسط  سازمان خصوصی سازی  در اختیار باشگاه خبرنگاران جوان قرار داده  شده است.

مهرماه وعده عرضه اولیه سرخابی‌ها در بازار سرمایه / سرخابی‌ها بعد از عرضه در بازار سرمایه همچنان دولتی می‌مانند؟ /جدایی سرخابی ها از دولت اتفاق می افتد؟/

زیان انباشته سرخابی ها 

این دو شرکت زیان انباشته قابل توجهی دارند. یکی از آنها ١٣۵ میلیارد و دیگری ١۵۶ میلیارد تومان زیان دارند. با توجه به اینکه سرمایه یکی از آن‌ها یک میلیون تومان و دیگری ١٠ میلیون تومان بود. هم مشمول ماده ١۴١ قانون تجارت بودند و برای پذیرش در بازار سرمایه نیاز به اصلاح ساختار مالی بود.

برای اصلاح ساختار مالی نیاز بود تا دولت بتواند آورده غیر نقدی داشته باشد تا افزایش سرمایه انجام شود. از قبل مصوباتی از هیت وزیران بود که دو مجموعه درفشی‌فر و مرغوب کار به ترتیب به پرسپولیس و استقلال داده شود. ولی اسناد مالکیت وجود نداشت و به نام باشگا‌ه ها نبود.با پیگیری‌های که انجام شد سند مالکیت مجموعه ورزشی شهید مرغوب کار به استقلال و درفشی‌فر به نام پرسپولیس شد. دو مجموعه ورزشی دیگر هم ظرف دو هفته آینده دو سند مالکیت به نام آنها اخذ می‌شود . مجموعه ورزشی شهدای گمنام به نام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس و کمپ حجازی هم به نام شرکت استقلال خواهد شد.

با توجه به اینکه سند مالکیت‌ها در حال اخذ بوده و دو سند دیگر هم دریافت شده است، ارزیابی این چهار مجموعه عهده توسط کارشناسان رسمی دادگستری که منتخب مرکز مشاوران قوه قضائیه هستند انجام می‌شود و در مرحله تنظیم و تهیه گزارش توجیهی برای افزایش سرمایه هستیم که هفته آینده گزارش  توجیهی افزایش سرمایه در اختیار حسابرس و بازرس قانونی که سازمان حسابرسی است قرار می‌گیرد و پس از اخذگزارش بازرس قانونی مجمع عمومی فوق العاده برگزار می‌شود و افزایش سرمایه این دو شرکت نهایی خواهد شد.

افزایش سرمایه این دو شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی برند

یک موضوع دیگر هم در حال بررسی است که افزایش سرمایه این دو شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی برند این دو شرکت است. مکاتباتی با سازمان حسابرسی انجام شده و اطلاعات لازم در اختیار آن‌ها قرار داده شده که تا دو هفته آینده پاسخ آن دریافت شود به این موضوع اضافه خواهد شد؛ و بعد از طی این روند و افزایش سرمایه این د‌و شرکت ثبت شد و با توجه به اینکه صورت‌های مالی دو شرکت هم در حال نهایی شدن است امیدواریم تا پایان شهریور ماه گزارش حسابرس برای سال مالی برای ٣/٣١ و ۴/٣١ اخذ شود.

در سنوات گذشته مجامع این دو شرکت ها طبق قوانین باید چهار ماه پس از سال مالی آنها مجامع تشکیل  شود و صورت های مالی آنها تهیه و گزارش از حسابرس گرفته شود. دو شرکت در مهلت های قانونی که دو ماه  افزایش پیدا کرده است هم گزارش حسابرس و بازرس قانونی اخذ شود و هم مجامع دو شرکت برگزار شود. بعد از گذشتن مراحل  در خواست پذیرش در بازار دوم فرابورس به شرکت فرابورس ایران داده می‌شود و تا پایان شهریور پذیرش داده  می شود و عرضه اولیه در هفته اول یا دوم مهر ماه انجام بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان: آیا قانونی  در رابطه با حمایت دولت از مالکان بخش خصوصی در کشور وجود دارد؟

شمس: این موضوع ارتباطی به سازمان خصوصی سازی ندارد.

 آیا بعد از واگذاری دو تیم استقلال و پرسپولیس، دولت در امور این دو شرکت دخالتی دارد؟ تصمیم گیر اصلی این دو تیم بعد از واگذاری به بخش خصوصی چه کسی است؟

شمس: موضوعی که  در حال حاضر مورد توجه بوده پذیرش و عرضه اولیه است. این شرکت‌ها تا ١۵درصد عرضه اولیه خواهند داشت و براساس   مصوبه  هیئت وزیران  شرکت‌های که پذیرش می‌شوند تا ٢۵ درصد سهام شناور داشته باشند. شرکتی که تنها ٢۵ درصد آن واگذار می‌شود، همچنان دولتی است و بعد از آن هیئت واگذاری تصمیم می‌گیرد. ولی قرار  نیست که تا ٢۵درصد باقی بماند. این  دو شرکت ها در گروه دو فعالیت ها قرار  دارند، بلکه  ٨٠درصد را وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است واگذار کند و بیست درصد باقی را دولت برای واگذاری آن تصمیم می‌گیرد. بعد از عرضه اولیه با فاصله زمانی برای عرضه بلوکی یا به طور یک جا  عرضه کنترلی تصمیم گرفته خواهد شد. برنامه این است که تا واگذاری ٢۵ درصد تکلیف است و عرضه‌های بعدی هیئت واگذاری تصمیم می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: