چهارشنبه, 26 آذر 1399 11:10

سخت گیری قضایی، مانع توسعه کارآفرینی

 

شاخص اندازه دولت در کارآفرینی نوظهور سهم بیشتری از دیگر انواع کارآفرینی دارد که نشان می دهد کارآفرینان در این بخش ها، به حمایت های دولت و اصلاح قوانین دولتی به نفع این نوع کارآفرینی نیاز دارند.

 

یکی از عوامل مهم در افزایش فعالیت های کارآفرینانه و خوداشتغالی، آزادی اقتصادی و جهانی شدن اقتصاد است. با جهانی شدن و آزادی اقتصاد، کارآیی و بهینه سازی منابع کلید خورد و اشتغال در فعالیت های ناکارآمد مثل شغل هایی که صرفا با حمایت دولت ها قابل دوام است، کاهش یافت. باتوجه فضای آزادتر در بازارهای بین المللی، هر اندازه در بازارهای داخلی، دخالت و محدودیت کمتر شود، بنگاه ها آمادگی بیشتری برای خوداشتغالی و فعالیت در بخش خصوصی و به دست آوردن سهم از بازارهای جهانی دارند.

 

پژوهشگران در یک مقاله تلاش کردند اثر میزان آزادی اقتصادی بر فعالیت های کارآفرینی را اندازه بگیرند. آن ها کارآفرینی را به چند دسته تقسیم کردند. کارآفرینی نوظهور، جدید، نوپا و تثبیت شده. کارآفرین نوظهور شخصی است که درحال حاضر، به طور فعال درگیر مدیریت کسب وکار جدید بوده و برای هیچ کارمندی حقوقی بیش از سه ماه پرداخت نکرده است. کارآفرین جدید، فردی است که به کارکنان خود، بیش از سه ماه و کمتر از 42 ماه، حقوق پرداخت کرده و شخصا مالک تمام یا قسمتی از کسب وکار است. کارآفرین نوپا، فردی است که ویژگی های دو شاخص کسب وکارهای نوظهور و جدید را دارد.  کارآفرین تثبیت شده، فرد بزرگسالی است که هم اکنون کسب وکاری را که شخصا مالک تمام یا بخشی از آن بوده، و این کسب وکار بیش از 42 ماه عمر دارد، مدیریت می کند.

 

نتایج بررسی های آن ها نشان داد شاخص اندازه دولت در کارآفرینی نوظهور سهم بیشتری از دیگر انواع کارآفرینی دارد که نشان می دهد کارآفرینان در این بخش ها، به حمایت های دولت و اصلاح قوانین دولتی به نفع این نوع کارآفرینی نیاز دارند. پژوهشگران  هم چنین به این نتیجه رسیده اند که اگر به یک اندازه درصد امنیت حقوقی و قضایی افزایش پیدا کند، کارآفرینی نوپا 2.17 درصد و کارآفرینی نوظهور 1.81 درصد کاهش پیدا می کند. دلیل عمده حصول این نتیجه، وجود سخت گیری های قضایی و محدودیت های قانونی شدید است که به عنوان افزایش درصد امنیت حقوقی و قضایی مطرح می شود. درواقع سخت گیری های قضایی، مانع توسعه کارآفرینی هایی نوظهور است.

 

برای مطالعه تاثیر آزادی اقتصادی بر فعالیت های کارآفرینانه: رویکرد دیده بان جهانی کارآفرینی را بخوانید.

 

اتاق تهران

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: