یکشنبه, 15 اسفند 1400 12:44

افزایش سقف درآمدهای دولت در بودجه ۱۴۰۱ در مجلس

در جلسه نوبت سوم مجلس شورای اسلامی در بیست و یکمین جلسه بررسی لایحه بودجه، سقف درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر تعیین شد: 

ماده واحده بودجه_ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر   ۳۷میلیون و ۵۸۷ هزار و ۷۹۳ میلیارد و  ۹۳۱میلیون ریال به شرح زیر است:

الف: منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ در آمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر ۱۵ میلیون و  ۲۷۳هزار و۷۱۴میلیارد و ۶۱۳ میلیون ریال 

شامل:

۱.منابع عمومی بالغ بر۱۳ میلیون و ۹۴۱هزار و ۳۱۸ میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال

۲. در آمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر ۱میلیون و ۳۳۲هزار و ۳۹۶ میلیارد و  ۱۱۳میلیون ریال.

ب_  بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع، تامین اعتبار بالغ بر  ۲۲میلیون و ۳۱۴ هزار و  ۷۹میلیارد و ۳۱۸میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر ۲۲میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد و ۳۱۸میلیون ریال.

 

ماده واحده لایحه بودجه که از سوی دولت به مجلس ارائه شد، به شرح زیر بود:

_ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون ریال به شرح زیر است:

الف: منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ در آمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر پانزده میلیون و پنجاه و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون ریال شامل:

۱. منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون و هفتصد و بیست هزار میلیارد ریال

۲. در آمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و سیصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون ریال.

ب_  بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع، تامین اعتبار بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون ریال.

منبع:  ایرنا

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: