رضا خواجه نائینی

دکتر رضا خواجه نائینی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1356 در مشهد

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه فردوسی مشهد، 1378

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه فردوسی مشهد، 1383

دکتری:  اقتصاد از دانشگاه فردوسی مشهد

 

مسئولیتهای مهم:

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد

معاون اقتصادی شهرداری مشهد

پنج شنبه, 05 مهر 1397 10:49

آشتی مشهد با سرمایه گذاران