سعیدی، فرزاد در دارایان

سعیدی، فرزاد در دارایان (0)

 دکتر فرزاد سعیدی

عضو مدرسه اقتصادی استکهلم سوئد

آدرس صفحه شخصی در مدرسه اقتصادی استکهلم

سایت شخصی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: مدیریت، 2006

کارشناسی ارشد: اقتصاد از مدرسه اقتصادی لندن، انگلستان، 2008

دکتری: اقتصاد از دانشگاه نیویورک، آمریکا، 2013