حسینی تاش، فاطمه در دارایان

حسینی تاش، فاطمه در دارایان (0)

 دکتر فاطمه حسینی تاش

عضو دانشگاه تیلبورگ هلند

آدرس صفحه شخصی در مدرسه دانشگاه تیلبورگ

سایت شخصی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1985 در ایران

تحصیلات:

کارشناسی: مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف، تهران، 2008

کارشناسی ارشد: مهندسی سیستم‌های اقتصادی از دانشگاه صنعتی

شریف، تهران، 2011

دکتری: اقتصاد مالی از مدرسه اقتصادی استکهلم، سوئد، 2017