قلی پور فریدونی، حسن در دارایان

قلی پور فریدونی، حسن در دارایان

دکتر حسن قلی پور فریدونی

عضو دانشگاه سوین بورن استرالیا

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه سوین بورن

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1359 در فریدونکنار

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه مازندارن

کارشناسی ارشد: مدیریت اجرایی از دانشگاه علوم مالزی (USM)

دکتری: مالی بین الملل از دانشگاه علوم مالزی (USM)