طاهباز صالحی، علیرضا در دارایان

طاهباز صالحی، علیرضا در دارایان

دکتر علیرضا طاهباز صالحی

دانشیار اقتصاد مدیریت دانشگاه نورث‌وسترن، ایلینویز، آمریکا

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه ویسکانسن، میلواکی

انتشارات طبق nber.org

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، 1383

کارشناسی ارشد: مهندسی برق از دانشگاه پنسیلوانیا، آمریکا، 1385
                                    اقتصاد از دانشگاه پنسیلوانیا، آمریکا 1387

دکتری: مهندسی برق و سیستم از دانشگاه پنسیلوانیا، آمریکا، 1388