شاهمرادی، اصغر در دارایان

شاهمرادی، اصغر در دارایان (17)

دکتر اصغر شاهمرادی

کارشناس ارشد اقتصاد در صندوق بین المللی پول

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 

تحصیلات:

کارشناسی: 

کارشناسی ارشد: اقتصاد نظری از دانشگاه امام صادق(ع)، 1378

دکتری: اقتصاد از دانشگاه کالگری، 1384

 

پنج شنبه, 09 اسفند 1397 ساعت 20:37

اقتصاد ایران لنگر ندارد

دوشنبه, 22 مرداد 1397 ساعت 09:32

اصغر شاهمرادی: عملیات نجات ذخایر ارزی

دوشنبه, 17 ارديبهشت 1397 ساعت 12:34

اصغر شاهمرادی: نرخ ارز در ترازوی تدبیر

سه شنبه, 14 شهریور 1396 ساعت 20:13

اصغر شاهمرادی: دو بدفهمی قیمتی

دوشنبه, 16 مرداد 1396 ساعت 15:02

اصغر شاهمرادی: لنگر سیاست‌گذاری

چهارشنبه, 24 خرداد 1396 ساعت 10:51

اصغر شاهمرادي: ويژگي‌هاي بانك مركزي خوب

چهارشنبه, 17 خرداد 1396 ساعت 18:43

اصغر شاهمرادي: نگاهی دیگر به نرخ سود بانکی