بهمنی اسکویی، محسن در دارایان

بهمنی اسکویی، محسن در دارایان

دکتر محسن بهمنی اسکویی

عضو دپارتمان اقتصاد دانشگاه ویسکانسن، میلواکی، آمریکا

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه ویسکانسن، میلواکی

انتشارات طبق nber.org

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه ملی (شهید بهشتی)، تهران

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه ایالتی مشیگان، آمریکا

دکتری: اقتصاد از دانشگاه ایالتی میشیگان، آمریکا