صالحی اصفهانی، هادی در دارایان

صالحی اصفهانی، هادی در دارایان

دکتر هادی صالحی اصفهانی

عضو دپارتمان اقتصاد دانشگاه ایلینویز، آمریکا

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه ایلینویز

انتشارات طبق nber.org

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

صفحه در scholar.google.com/citations

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: نیشابور

تحصیلات:

کارشناسی: مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران، 1977

کارشناسی ارشد: 

دکتری: اقتصاد از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، 1984