نقوی، علیرضا در دارایان

نقوی، علیرضا در دارایان (3)

 دکتر علیرضا نقوی

عضو دانشگاه بولونیای ایتالیا

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه بولونیا

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:  اقتصاد از دانشگاه کنستانز آلمان، 2000

دکتری: اقتصاد از کالج دوبلین ایرلند، 2004