ضیایی، سید مهدی در دارایان

ضیایی، سید مهدی در دارایان

 دکتر سید مهدی ضیایی

عضو دانشگاه تکنولوژی مالزی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تکنولوژی مالزی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: