زنگنه، حمید در دارایان

زنگنه، حمید در دارایان

دکتر حمید زنگنه

عضو دپارتمان اقتصاد دانشگاه وایدنر، چستر پنسیلوانیا، آمریکا

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه وایدنر.

انتشارات طبق nber.org

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

صفحه در scholar.google.com/citations

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: 

کارشناسی ارشد:

دکتری: اقتصاد از دانشگاه میسوری، آمریکا، 1985