شیرازی، جواد در دارایان

شیرازی، جواد در دارایان (3)

 دکتر جواد خلیل زاده شیرازی

عضو بانک جهانی

آدرس انتشارات در بانک جهانی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1321 در قوچان

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه مک کنا کالج در کلرمونت کالیفرنیا،

آمریکا

دکتری: اقتصاد از هاروارد آمریکا، 1352