قدوسی، حامد در دارایان

قدوسی، حامد در دارایان

 دکتر حامد قدوسی

مطالب حامد قدوسی در دارایان را اینجا بخوانید

 سایت شخصی

عضو دپارتمان اقتصاد دانشگاه (موسسه) تکنولوژی استیونس، نیویورک آمریکا

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه (موسسه) تکنولوژی استیونس

انتشارات طبق nber.org

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1356 در ارومیه

تحصیلات:

کارشناسی: مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف، 2000

کار شناسی ارشد: مدیریت MBA از دانشگاه صنعتی شریف، 2003

دکتری: مالی از مدرسه تحصیلات تکمیلی مالی وین، 2011

 

مطالب حامد قدوسی در دارایان را اینجا بخوانید