محدث، کامیار در دارایان

محدث، کامیار در دارایان (1)

 دکتر کامیار محدث

عضو دانشگاه کمبریج، انگلستان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه کمبریج

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه کمبریج، انگلستان، 2004

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه کمبریج، انگلستان، 2006

دکتری: اقتصاد از دانشگاه کمبریج، انگلستان، 2011