شوریده، علی در دارایان

شوریده، علی در دارایان

دکتر علی شوریده

سایت شخصی

عضو دانشگاه ایالتی کارنگی ملون، آمریکا

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه کارنگی ملون.

انتشارات طبق nber.org

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

صفحه در scholar.google.com/citations

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 

تحصیلات:

کارشناسی: مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف، تهران

1383

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه بریتیش کلمبیا، کانادا، 1384

دکتری: اقتصاد از دانشگاه مینسوتا، آمریکا، 1391