اکبرپور، محمد در دارایان

اکبرپور، محمد در دارایان

دکتر محمد اکبرپور

عضو دانشگاه استنفورد، آمریکا

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه استنفورد.

انتشارات طبق nber.org

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

صفحه در scholar.google.com/citations

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف تهران،

1388

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه استنفورد، آمریکا، 1393

دکتری: اقتصاد از دانشگاه استنفورد، آمریکا، 1394