ناظران، پویا در دارایان

ناظران، پویا در دارایان

 دکتر پویا ناظران

مطالب پویا ناظران در دارایان را اینجا بخوانید

تحلیلگر موسسه مودیز

آدرس صفحه شخصی در موسسه

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: 

دکتری: دانشگاه ایالتی اهایو

 

مطالب پویا ناظران در دارایان را اینجا بخوانید