فرزانگان، محمد رضا در دارایان

فرزانگان، محمد رضا در دارایان

 دکتر محمدرضا فرزانگان

عضو دانشگاه فیلیپس در ماربورگ آلمان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه فیلیپس

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1976 در تهران

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1999

کارشناسی ارشد: اقتصاد انرژی از دانشگاه تهران، 2002

دکتری: اقتصاد از دانشگاه درسدن، آلمان، 2009