سه شنبه, 24 مهر 1397 ساعت 13:58

تحلیل سهراب دل انگیزان بر جلسه رئیس جمهور با اقتصاددانان منتخب

دکتر سهراب دل انگیزان – دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی

تحلیلی بر جلسه روز دوشنبه 23/7/97 ریاست محترم جمهور با اقتصاددانان منتخب کشور

روز دوشنبه 23/7/97 ریاست محترم جمهوری اقتصاددانان منتخبی را از بین طیف گسترده ای از اقتصاددانان کشور برای مشورت و تحلیل مسائل کنونی اقتصاد ایران دعوت و جلسه سه ساعتی را با آنها برگزار نمود. بنده که خود از دعوت شدگان جلسه بودم نکاتی را در این خصوص لازم میدانم که تقدیم میکنم:

 1. این که رئیس جمهور محترم تمایل به شنیدن نکته نظرات، انتقادات و پیشنهادات اقتصاددانان به صورت مستقیم داشتند، کاری بس پسندیده بود که شخصا از ایشان تشکر میکنم. مخصوصاً صبوری ایشان در شنیدن نظرات و انتقاداتی که به حدکفایت شدید و تند بود.
 2. در ابتدای جلسه ریاست محترم جمهور نکاتی بیان کردند که نشان میداد به صورت نسبی تسلط ایشان بر مسائل اقتصادی و مشکلات موجود مناسب است و وقوف جامعی نسبت به مشکلات دارند هرچند این وقوف و تسلط ممکن است بر راهکارها و سیاستهای مناسب به این قوت نباشد.
 3. از این که افراد دعوت شده از همه طیفهای فکری و نظری متفاوت در حوزه نحله های فکری اقتصاد بودند خود نشان از ترکیب مناسب دعوت شدگان بود و میتوانست ابعاد متفاوتی از شرایط کنونی اقتصاد جامعه را بیان نماید.
 4. بحثهای ارائه شده بخشی زیر ساختی و نهادی بود که عمیقاً جامعه اقتصادی کشور را به شیوه ای نهادی و ساختاری به تحلیل می کشید. عدم توجه به این نکات توسط دولت و نظام میتواند خسارتهای بالایی در آینده به بار بیاورد که خوب ریاست محترم جمهوری بخشی از این مسائل را پذیرفتند.
 5. بخش دیگری از موضوعات تحلیل شرایط موجود بازار پول، ارز و کمتر بازار کالا و کار بود که با توجه به تخصصی بودن موضوعات و پیچیدگی مباحث، انتظار نمیرفت از این مباحث نظری در یک جلسه عمومی بتوان نتیجه خاصی گرفت و بیشتر تنوع تحلیلها و ابعاد پیچیده موضوع را نشان میداد.
 6. به نظر نمیرسید ریاست محترم جمهور تنها برای گرفتن راهکارها این جلسه را تشکیل داده باشند. چرا که ایشان میدانند مسائل کشور آنقدر پیچیده هستند که نمیتوان در یک جلسه عمومی به صورت کامل موشکافی و تحلیل شوند و یا بیان راهکار در این جلسات تنها میتوانند به صورت کلی باشد. ولی در این جلسه همین نکات کلی و مفاهیم ارزشمند به مسائلی مانند لزوم توجه حاکمیت به تغییر اولیت بندی در اهداف نظام را بیان داشت که باید مورد توجه اکید قرار گیرد.
 7. اقتصاددانان و ریاست محترم جمهور متوجه شدند که برای رسیدن به یک نظر قابل اجرا، راهکار در تاسیس تشکیلاتی ثابت برای اخذ نظر اقتصاددانان به صورت قاعده مند است و نمیتوان با جلسات اتفاقی نتیجه قابل قبولی گرفت.
 8. اقتصاددانان نشان دادند که هم دلسوزی کافی و هم تسلط علمی و کارشناسی کافی به مسائل اقتصاد کشور دارند و لازم است تا مدیریت ارشد کشور بیشتر از این ظرفیت استفاده نماید.

در پایان چند پیشنهاد کاربردی به ریاست محترم جمهور برای بهبود استفاده از ظرفیت اقتصادانان کشور را دارم:

 1. شورای مشاوران اقتصادی ریاست جمهوری را تشکیل داده و به صورت رسمی این نهاد را در خدمت اقتصاد کشور قرار دهید. لازم است این شورا همه گروهها و نحله های فکری اقتصاددانان موجود کشور و حتی خارج کشور منتخب و مدعو را دربر بگیرد.
 2. لازم است در درون این شورا کمیته های تخصصی و فنی برای تحلیل، چکش¬کاری و یافتن راهکار و سیاستهای اجرایی تشکیل و اقتصاددانان منتخب شورا و حتی بیرون از شورا در این کمیته ها عضو باشند.
 3. لازم است تا مسائل اصلی اقتصاد کشور مانند اصلاح نظام پولی و بانکی، اصلاح نظام ارزی، اصلاح نظام تامین مالی دولت، اصلاح بازار کار، اصلاح در حکمرانی و... همه در ابتدا به صورت مسأله شناسی مورد بررسی قرار گیرند و پس از مسأله یابی و تشریح و نگارش مسأله، در کمیته های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گیرند و نتایج این کمیته ها پس از طرح در شورای مشاوران اقتصادی ریاست جمهوری، به عنوان یک پیشنهاد در اختیار دولت قرار گیرد.

توفیق و بهروزی را برای هم وطنان عزیزم خواستارم

امید که روزهای نگرانی با امید و بهروزی جایگزین گردند.

کرمانشاه  - بیست و چهارم مهر ماه 1397

https://t.me/DrDelangizan

 

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: