چهارشنبه, 28 آذر 1397 ساعت 11:42

علی سعدوندی: دولتمردان، منافع شخصی و بسط قدرت

دونالد ریگان: وحشت انگیز ترین عبارت ها در زبان انگیلیسی وقتی است که فردی می گوید: «من یک دولتی هستم و آمده ام برای کمک به شما!»

به راستی دولتیان در سراسر جهان در فکر کمک به مردم هستند و یا اول منافع شخصی خود را مد نظر قرار می دهند؟

اگر این اصل بنیادین را که همگان به دنبال منافع شخصی خود هستند مد نظر قرار دهیم اولا انتظار خود را از دولت ها متعادل خواهیم کرد و ثانیا اجازه توسعه قدرت دولت ها و دست درازی به حقوق مالکیت فردی را به بهانه های واهی مانند کنترل قیمت ها نخواهیم داد.

عامه ایرانیان تصور می کنند که اشکال در افراد است و همواره به دنبال تشکیل دولتی از نیکان هستند تا به او اعتماد کنند و از آن پس در آرامش روزگار بگذرانند. حال آنکه قدرت بی نهایت دولت ها، پاک ترین مخلوقات الهی را نیز استحاله می کند. پس چاره ای نیست مگر بستن دست دولتمردان با کاستن از دایره قدرت ایشان. طرفه آنکه در مواقع بحران عامه ایرانیان به گسترش قدرت دولتمردان راضی می شوند. تا چنین است توسعه خوابی و خیالی بیش نیست.

 

https://t.me/Neekgoftaar : منبع

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: