چهارشنبه, 28 فروردين 1398 ساعت 20:43

غدیر مهدوی: اثر حذف صفر از پول ملی بر تورم

دلیل اصلی تورم مازاد تقاضای اقتصاد است. یعنی عرضه و تولید پاسخگوی تقاضا در قیمتهای موجود نیست. به عبارت دیگر در قیمتهای موجود عرضه کم و تقاضا بیش از آن است.لذا قیمت‌ها افزایش می یابد تا عرضه متناسبا افزایش ( درصورت کشش پذیر بودن عرضه) و تقاضا کاهش یابد تا تعادل عرضه و تقاضا در بازار در قیمت بالاتر برقرار بماند. بنابراین برای رفع مشکل تورم هیچ راهی جز افزایش تولید وجود ندارد. برای افزایش تولید در اقتصاد می بایست موانع بر سر راه تولید چون مانع کمبود منابع مالی، موانع سیاسی، فرهنگی، حقوقی،کمبود مواد اولیه و نیروی کار ماهر، قوانین و مقررات دست و پا گیر و ضعف تکنولوژی و موانع متعدد دیگر برداشته شده و شرایط برای تولید تسهیل گردد.
در دنیای امروز پول صرفاً یک واحد شمارش است و برداشتن یک یا چند صفر از آن نقش برجسته ای ندارد.
صرفاً در زمانی که اقتصاد در حالت رونق قرار گیرد و تولید و عرضه به رشد با ثباتی برسند، حذف صفر از پول میتواند در برطرف نمودن بار روانی تورم کمک نماید و به مردم از جهت ذهنی کمک کند تا منتظر افزایش قیمت بیشتر نباشند. این اتفاق پس از جنگ جهانی دوم در آلمان به مهار تورم کمک کرد.
اما چنانچه اقتصاد در شرایط رشد با ثبات تولید قرار نگرفته باشد، حذف صفر هیچ کمکی نمیکند و حتی میتواند تورم را تشدید کند زیرا در حالت انتظارات تورمی، مردم افزایش قیمت از ده تومان به پانزده تومان، یعنی پنجاه درصد افزایش را راحتتر از افزایش قیمت از صد تومان به صد و پنجاه تومان، یعنی همان پنجاه درصد افزایش، می پذیرند.

منبع: کانال تلگرامی غدیر مهدوی

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: