چهارشنبه, 20 آذر 1398 ساعت 07:29

محمود اولاد: سرپناه برای همگان

محمود اولاد

وزير محترم راه و شهرسازي، اخيرا فرموده اند كه ديگر هيچ زمين دولتي ارزاني نمانده است كه بتوانيم براي دهكهاي پايين مسكن توليد كنيم! همينطور در پاسخ به اين نقد كه اقدام ملي مسكن، مبالغ بالايي براي ثبت نام لازم دارد، فرموده اند خب معلومه هركسي خانه ميخواهد بايد پول داشته باشد!

 

١- جنابعالي وزارتخانه را با شركت ساختماني اشتباه گرفته ايد! مديرعامل شركت ساختماني، براي كساني كه "پول" دارند، خانه ميسازد ولي وزير يك وزارتخانه براي جايي كه شركت ساختماني خصوصي ناتوان در رفع مشكل است، سياستگذاري ميكند!

 

٢-خدا نيامرزد كسي را كه سطح وظيفه وزارت را به "مالك كردن همه و ساخت و واگذاري مسكن" تقليل داد كه شما هم امروز، ناتوان از ادامه آن راه، بفرماييد زمين گران است و نميتوانيم براي قشر پايين مسكن بسازيم!

 

٣- وزير! توصيه ميكنم دست از شركت داري برداريد. كاري كه بخش خصوصي بسيار بهتر از شما بلد است را انجام ندهيد. باور بفرماييد اگر كسي ٧٠ ميليون ابتدا و در طول دو سال دوره ساخت ١٤٠ ميليون ديگر پرداخت كند، در اكثر شهرها، به راحتي بخش خصوصي برايش فراهم ميكند. تهران هم كه گران است و حتي شما هم نتوانستيد كاري كنيد، خب بخش خصوصي هم شايد نتواند! دست از شركت داري برداريد و به سياست گذاري بخش مسكن بپردازيد. تدبيري بيانديشيد كه بازار كار خودش را در مهيا كردن سرپناه براي همگان درست انجام دهد.

منبع: https://t.me/maolad

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: