سه شنبه, 03 شهریور 1394 ساعت 17:58

هادی صالحی اصفهانی، سرزعیم، مدنی زاده و شاملو در نخستین مدرسه تابستانی اقتصاد در دانشگاه فردوسی مشهد

در دومین برگزاری مدارس فصلی اقتصاد در دانشگاه فردوسی مشهد، مدرسه تابستانی اقتصاد در دانشگاه فردوسی مشهد به همت دکتر مهدی فیضی توسط گروه اقتصاد این دانشگاه برگزار می شود.

دکتر هادی صالحی اصفهانی در یک جلسه "نتایج توزیعی، رشد اقتصادی و برنامه های مخارج دولت در ایران" را ارائه کرد.

دکتر علی سرزعیم طی سه جلسه به معرفی "ریاضیات بیمه" می پردازد.

دکتر سید علی مدنی زاده در سه جلسه "برنامه ریزی پویا و کاربردهای آن" را معرفی می کند.

نادره شاملو درباره "آینده ایران: یک دیدگاه جمعیت شناسی" سخنرانی می کند.

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: