دوشنبه, 02 تیر 1399 18:43

مجید شاکری: یک پیشنهاد برای مولدسازی بهینه اموال دولت

 

 مجید شاکری در خصوص روش بهینه مولد سازی دارایی‌های دولت تاکید کرد، مسیر واقع بینانه براى سیاستگذار عرضه دارایی سرمایه اى در اقتصاد است. شکل اصلى قابل پیشنهاد، اعیان مستغلات دولت است. وقتى صحبت از واگذارى مستغلات دولت می‌کنم، منظورم ابدا آپارتمانها یا زمین شهرى یا ساختمانهاى ادارى نیست، بلکه روى زمینهاى منابع طبیعی طرح‌گذارى شده صحبت مى‌کنم.

قیمت مسکن , اقتصاد مقاومتی ,

این کارشناس اقتصادی پیشتر گفته بود، حرکت دولت به سمت افزایش حریم شهرها در پاسخ به افزایش قیمت مسکن حرکت در مسیر درست است. نگرانى آن است که در این ظرفیت جدید بجاى بافت شهرى مسکونى، خانه‌هاى مسکونى ساخته شود.

وی افزود، دلیلى ندارد در حریم تازه "عرصه" به افراد واگذار شود. فروش "اعیان" ( عرصه به زمین و اعیان به ساختمانی که در آن ساخته می‌شود، گفته می‌شود) هم نیاز سکونت را پاسخ خواهد داد و هم مانع از واگذارى دارایی دولت خواهد شد و بعدتر LTF را به عنوان یک درآمد پایدار جدید براى دولت حفظ خواهد کرد.

 

تسنيم

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: