×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 93
شنبه, 04 شهریور 1402 14:26

فرشادمومنی: توهم درآمدزایی با شوک درمانی

نوشته شده توسط

 

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي كه در تشريح مهمترين فلسفه هاي حاكم بر نظام سلامت؛ در فرهنگستان علوم سخن ميگفت، تصريح كرد: در يك ساخت توسعه نيافته، همه چيز در پرتو توسعه مورد توجه قرار ميگيرد. در ادبيات توسعه، بر اين نكته توافق فراگير وجود دارد كه انسان ها هدف برنامه هاي توسعه و مهمترين ابزار تحقق آن هستند. از اين دريچه، حساسيت و اهميت نظام هاي سلامت از چند زاويه مورد توجه اكيد قرار ميگيرد.

چه ميشود كه برخي حكومت ها گور خود را ميكنند؟

وي با بيان اينكه متاسفانه درك نظام تصميم گيري هاي اساسي در ايران از فاجعه در حال بروز به خاطر نابرابری هاي ناموجه؛ به هيچ وجه در حد كفايت نيست، تاكيد كرد: وقتي نابرابري هاي ناموجه از حدودي فراتر ميرود، اساس نظم اجتماعي مبتني بر رفتارهاي حذفي و ستيزه جويانه قرار ميگيرد. معمولا وقتي نابرابري ها به ناپايداري و واكنش هاي شديد اجتماعي منجر ميشود، حكومت ها كه مثلا در زمينه خدمات سلامت و آموزش با تلخي و تنگ نظري برخورد ميكنند و در زمينه هزينه سركوب بسيار گشاده دست ميشوند. همين مساله باعث ميشود، به اصطلاح حكومت ها گور خود را بكنند و جامعه با ناپايداري هاي جدي سياسي نيز روبرو شود. توهم درآمدزايي با شوك درماني، هميشه حكومت ها را دچار افلاس مالي كرده. اين استاد اقتصاد، با تاكيد بر اينكه هيچ عنصري به اندازه توهم پول درآوردن از طريق شوك درماني در قيمت هاي كليدي، حكومت و مردم را دچار افلاس مالي نكرده است، گفت: اعداد و ارقام رسمي كه در اين زمينه وجود دارد واقعا تكان دهنده است، اما از آنجا كه اين پديده به منافع گروهي اندك سالار، پر نفوذ و پرقدرت گره خورده است، گويا حكومت از طريق شوك درماني، هم خود و هم مردم را دچار آنومي كرده و هم نظم اجتماعي و اقتصادي را دچار اختلالهاي بسيار بزرگ كرده است.

شوك درماني چقدر هزينه هاي مصرفي دولت را بالا ميبرد؟

مومني گفت: براي اولين بار در گزارش اقتصادي سال 1373 سازمان برنامه، پس از 5 سال شوك درماني؛ در يك گزارش رسمي تصريح شده كه به ازاي هر يك واحد افزايش درآمد دولت از محل شوك درماني، هزينه هاي مصرفي دولت، سه و نيم برابر افزايش مي يابد كه بخش بزرگي از اين هزينه ها ريشه در گسترش و تعميق فقر و نابرابري دارد!

افزايش چشمگير مراجعه مردم به داروخانه ها

 اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي توجه به سلامت افراد به عنوان مهمترين ابزار مهار فقر را سومين فلسفه بنيادي حاكم بر نظام سلامت، دانست و اظهار كرد: در اين زمينه داده هاي دردناكي براي متقاعدسازي ضرورت تغيير مسيري كه در ايران طي ميشود، وجود دارد. همانطور كه در گزارش هاي رسمي وزارت بهداشت از حيطه هايي مانند كاهش چشمگير مراجعه شهروندان به مراكز درماني عليرغم افزايش جمعيت در سه دهه گذشته و همچنين افزايش چشمگير مراجعه مردم به داروخانه ها بدون داشتن نسخه و مراجعه به پزشك، آمارهاي هشداردهنده اي وجود دارد. مومني با بيان اينكه در اين گم گشتگي از نظر سياست راهبردي، نظم اجتماعي در حال حركت به سمت الگوي ستيز و حذف است و خشونت هايي كه در اين زمينه وجود دارد بسيار جدي است، هشدار داد: اين آنومي، بحران هاي حاد اعتماد اجتماعي در ايران را پديدار كرده و كل نظام حيات جمعي را با نااطميناني هاي فزاينده روبه رو كرده است.

منبع: اعتماد

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: