شنبه, 22 فروردين 1394 07:22

فرشاد مومنی: لغو تحریم ها حکم شمشیر دو دم را دارد

نوشته شده توسط

دکتر فرشاد مومنی در نشست چشم انداز اقتصاد ایران پس از تحریم های جهانی در سال 1394

مدیر مؤسسه دین و اقتصاد تصریح کرد: اصل ضرورت تشنج زدایی در مناسبات بین المللی برای رفتن به سوی توسعه امری محرز است. به این معنا که در شرایطی که در آن فشار و تشنج وجود دارد نمی توان تصمیم گیری بلندمدت و برنامه ریزی راهبردی کرد. تمام نگرانی به این دلیل است که هنگامی که ما این شرایط را فراهم کنیم، تصور نکنیم که به غایت خواسته و هدفمان دست پیدا کردیم و بایسته های پس از آن را فراموش نکنیم.

عصر روز پنجشنبه نشستی با موضوع «چشم انداز اقتصاد ایران پس از تحریم های جهانی در سال 1394» با حضور دکتر حسین راغفر و دکتر فرشاد مؤمنی، مدیر مؤسسه دین و اقتصاد در این موسسه برگزار شد.

دکتر فرشاد مومنی با بیان اینکه گذشته تاریخی کشورمان در زمینه استفاده از فرصت ها چندان امیدوار کننده نیست، گفت: به لحاظ تاریخی ایران بیشتر در زمینه از دست دادن فرصت ها از خود تبحر نشان داده است. اما هم به اعتبار هزینه هایی که در دوره رونق سیاست های تنش آفرین پرداخته شده و هم به اعتبار بلوغی که در اثر پرداخت هزینه حاصل شده است در کنار ظرفیت های قابل اعتنای سرمایه انسانی که در کشور وجود دارند، این امید ایجاد می شود که اگر به نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کمک کنیم تا از تجربه های تاریخی درس بگیرد و بایسته های استفاده از این فرصت جدید را به نحو شایسته مورد توجه قرار دهد، بتوانیم خرق عادت کنیم و از این فرصت ها به نحو شایسته استفاده کنیم.

وی افزود: در این زمینه مجموعه ای از سو تفاهم ها و سو برداشت هایی وجود دارد که باید تلاش کنیم این سو تفاهم ها و سوء برداشت ها به حداقل برسند.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه تاکنون فرصت هایی که در اختیار ایران قرار گرفته است، حکم شمشیر دو دم داشته است، اظهار کرد: اگر به شکل خرد ورزانه با این فرصت ها روبه رو نشویم، می تواند دقیقا به نقطه مقابل خودش تبدیل شود. به این معنا که اگر در اثر رویکرد تنش زدا در مناسبات بین المللی آبی برای مردم گرم نشود و کیفیت زندگی و رفاه ایرانی ها بهبود پیدا نکند، زبان تندروها و تنش آفرینان را می تواند دراز تر کند.

وی ادامه داد: از این ناحیه هم مسئولیت های کل نظام تصمیم گیری و هم به ویژه مسئولیت نخبگان و رسانه ها بسیار سنگین تر است. باید به شکل هوشمندانه و دقیق بایسته های استفاده از این فرصت ها را گرامی بداریم و کمک کنیم که شاهد چشم انداز های بهتری در اقتصاد ایران باشیم.

مومنی با بیان اینکه در غیاب برنامه ای مبتنی بر اهداف و راهبرد ها و سیاست های مشخص، فرصت ها از دست می روند، اظهار کرد: مساله نگران کننده این است که تا به حال اراده و برنامه ای مشخص مشاهده نکردیم و حتی صحبتی در این زمینه مطرح نشده است.

این اقتصاددان تصریح کرد: اصل ضرورت تشنج زدایی در مناسبات بین المللی برای رفتن به سوی توسعه امری محرز است. به این معنا که در شرایطی که در آن فشار و تشنج وجود دارد نمی توان تصمیم گیری بلندمدت و برنامه ریزی راهبردی کرد. تمام نگرانی به این دلیل است که هنگامی که ما این شرایط را فراهم کنیم، تصور نکنیم که به غایت خواسته و هدفمان دست پیدا کردیم و بایسته های پس از آن را فراموش نکنیم.

منبع: جماران

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: