سه شنبه, 02 تیر 1394 21:48

میرمعزی: اثری از اقتصاد اسلامی در اقدامات دولت به چشم نمی‌خورد

نوشته شده توسط

 یک کارشناس اقتصاد اسلامی گفت: هر چه بیشتر اقتصاد را اسلامی سازی کنید بیشتر اقتصاد مقاومتی پیاده سازی می شود ؛ ولی اقداماتی که با عنوان اقتصاد مقاومتی از سوی مسئولان در حال انجام است، هیچ اثری از اقتصاد اسلامی ندارند.

حجت الاسلام میرمعزی کارشناس اقتصادی در همایش اقتصاد سیاسی انفعال یا اقتدار اظهار داشت: موضوع اقتصاد مقاومتی را مقام معظم رهبری در سال 89 مطرح فرمودند اما تحت عنوان اقتصاد مقاومتی هیچ پیشینه علمی نداریم.

وی افزود: از زمانی که مقام معظم رهبری موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند، مطالعات در داخل کشور و بعد معادل سازی در خارج کشور آغاز شد و در این چند سال کتب و مقالاتی در این زمینه نوشته شد.

میرمعزی با بیان اینکه هر کس می خواهد تحلیلی روی اقتصاد مقاومتی داشته باشد باید تحلیلش مبتنی بر فرمایشات مقام معظم رهبری باشد، گفت: مقام معظم رهبری مبدع اقتصاد مقاومتی هستند و اینکه شخصی بخواهد بدون توجه به مبانی مورد تأکید ایشان اقتصاد مقاومتی را بر مبنای تحلیل های شخصی تفسیر کند بی معناست.

وی ادامه داد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی اقتصادی بر گرفته از فرهنگ اسلامی با هدف  مقاوم سازی اقتصاد است که توان پیشرفت اقتصادی دارد و این اقتصاد مردم بنیان بوده و با رویکردی جهادی است.

میرمعزی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی الگویی الهام بخش از نظام اسلامی است، گفت: در مقالاتی که به این موضوع پرداخته اند یا می بینیم که اقتصاد غربی را الگوی مباحث قرار داده اند و سعی بر همانند سازی آن با اقتصاد مقاومتی دارند و یا از این عبارت که اقتصاد مقاومتی الگوی نظام اسلامی است به عنوان جمله تزیینی نوشته خود بهره گرفته اند و در تحلیل مطالب به همان ادبیت اقتصاد متعارف می پردازند.

وی افزود: در حالی که حلقه اتصال اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی جایی عنوان نمی شود و به عنوان حلقه ای مفقوده در مقالات و پرداخت ها باقی می ماند.
میرمعزی تصریح کرد: اقداماتی که با عنوان اقتصاد مقاومتی از سوی مسئولان در حال انجام است، هیچ اثری از اقتصاد اسلامی ندارند، در حالی که اقتصاد مقاومتی در حقیقت پیاده کردن اقتصاد اسلامی در ایران است.
وی افزود: در اقتصاد مقاومتی یکی از ارکان اصلی، اسلامی سازی اقتصاد است و هر چه بیشتر اقتصاد را اسلامی سازی کنید بیشتر اقتصاد مقاومتی پیاده سازی می شود.

میرمعزی با اشاره به شرایط حساس اقتصاد امروز کشور گفت: ما در شرایط موجود در بین تمامی اهداف اقتصاد اسلامی بحث توانمند سازی اقتصاد را به عنوان هدف اول داریم که باید تمامی سیاست ها و اقدامات بر مبنای همین هدف پای ریزی و اجرا شود.

وی افزود: ممکن است گفته شود برای اسلامی سازی اقتصاد، تعریفی از اقتصاد اسلامی نداریم در حالی که باید پاسخ داد اقتصاد اسلامی از 3 رکن نشأت می گیرد، اول احکام فقهی ماست، دوم اخلاق اسلامی است و سوم سنت های الهی است.

میرمعزی با بیان اینکه این 3 رکن محصول تمامی مبانی و ارزش های ما در همه امور هستند، گفت: ما می توانیم اقتصاد را در ظرف اسلام، مقاومتی کنیم و با آموزه های اسلام ارائه طریق کنیم.

وی ادامه داد: به عنوان مثال وقتی می گوییم اطلاح الگوی مصرف، یعنی تبدیل الگوی فعلی مصرف به الگوی مصرف اسلامی و به معنای اسلامی سازی الگوی مصرف در ایران است و در بحث استقلال با محوریت الگوی مصرف یعنی به گونه ای الگوی مصرفمان را تعیین کنیم که از خارج بی نیاز باشیم.

منبع: تسنیم

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: