سه شنبه, 02 تیر 1394 21:51

احسان خاندوزی: بدون مقاوم‌سازی اقتصاد اقتدار سیاسی نیز تداوم نخواهد یافت

نوشته شده توسط

کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بدون تغییر در ساختارها اقتصاد مقاومتی تحقق نمی یابد گفت: اقتصاد ایران بالقوه توانمند،بالفعل شکننده است و بدون مقاوم‌سازی اقتصاد اقتدار سیاسی نیز تداوم نخواهد یافت.

دکتر احسان خاندوزی کارشناس اقتصادی در دومین روز از همایش اقتصاد سیاسی انفعال یا اقتدار اظهار داشت:  اقتصاد ایران بالقوه توانمند،بالفعل  شکننده (بیرونی )است.

وی درباره منشا شکنندگی اقتصاد گفت: جدی نبودن نظام اقتصادی و سیاسی در رهایی از وابستگی درآمد و هزینه دولت به خام فروشی نفت، وابستگی تجارت خارجی به دلار و یورو، وابستگی تولید به واردات واسطه ای و سرمایه ای، وابستگی مصرف به واردات و قاچاق و وابستگی نظام بانکی به خطوط اعتباری بانک مرکزی مد نظر است.

کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: گزینه های کم هزینه در کوتاه مدت پیش روی دولت و فعالان و بانکها،فقدان راهبرد در اقتصاد بلند مدت و با ثبات،جزای غیر بازدارنده انتخاب های ضد اقتصاد ملی در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ،فساد باندی یا فردی از جمله موارد مد نظر در علت شکنندگی است.

خاندوزی در ادامه به حامیان شکنندگی اشاره کرد و گفت: دولت ها و مجالس نزدیک‌بین و مایل به توزیع رانت و فعالان اقتصادی آسان طلب و مایل به کسب رانت (بنگاه ها و خانواده ها) از جمله این افراد هستند.
وی در بیان اقتصاد سیاسی مقاومتی گفت: مشکل در سطح دانش (سیاست های کلان و بخشی مقاومتی) نیست. در سطح انگیزشی و اراده بازیگران برای تحول شرایط است.

کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: موقعیت شکننده کنونی ناشی از رویه کنونی توزیع منافع و قدرت است. خروج از شکنندگی و بازگشت به اقتصاد مقاوم مستلزم تغییر انگیزه بازیگران اقتصاد و ایران است.

وی در ادامه با بیان اینکه اگر بخواهیم محور تغییر نظام منافع را تغییر دهیم باید کاهش وابستگی را در دستور قرار دهیم افزود: کاهش وابستگی به بیرون و کارایی درونی در مقابل گروه های منتفع از واردات،تقویت بخشی مولد درمقابل گروه های غیر مولد و سفته باز  باید اصلاح شود.

وی در ادامه به برخی مصادیق اصلاح اشاره کردو گفت:دولت به جای چشم داشتن به درآمد خام فروشی یا دست اندازی به بانک مرکزی به دنبال منابع درون زای پایدار و اصلاح نظام هزینه ای خود باشد.
کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: همچنین بانک ها به جای پوشاندن ناکارآمدی خود از طریق مازاد برداشت، به اصلاحات درونی و تشدید نظارت ها و شفافیت تن دهند. همچنین نمایندگان مجلس به جای رویه کنونی فشار به مدیران دولتی برای پروژه های فاقد توجیه و معرفی افراد حوزه انتخابیه برای اشتغال و وام به ریل گذاری صحیح اقتصاد مقاومتی بپردازند.

خاندوزی تأکید کرد: از دیگر اصلاحات این است که دولت از شرکت های دولتی و صندوق ها و ... به مثابه حیاط خلوت توزیع رانت استفاده نکند. همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی یا وابسته به ارگان نظامی باید از فعالیت های غیر مولد و غیر شفاف پرهیز کنند.

وی گفت: تنها با تن دادن به دشواری های اقتصاد سیاسی مقاومتی است که فرامین اقتصاد مقاومتی به واقع تحقق می یابد.زمینه انفعال درعرصه بین المللی جای خود را به زمینه اقتدار خواهد داد. بدون این اصلاح و بدون مقاوم سازی اقتصاد، اقتدار سیاسی نیز تداوم نخواهد یافت.

منبع: تسنیم

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: