داود سوری

دکتر داود سوری

عضو سابق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف از 1383 تا 1389

عضو سابق هیات علمی موسسه بانکداری ایران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: بهمن 1345 در تهران

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1366

کارشناسی ارشد: برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی از دانشگاه شیراز، 1371 و

اقتصاد از Virginia Polytechnic Institute and State University در آمریکا، 1380

دکتری: اقتصاد از Virginia Polytechnic Institute and State University در آمریکا، 1383

سه شنبه, 17 خرداد 1401 23:15

داود سوری: جراحی اقتصادی

یکشنبه, 15 فروردين 1400 15:04

داود سوری: پیش به سوی فقیرتر‌شدن

سه شنبه, 16 دی 1399 12:40

داود سوری: سه‌گانه ترس

سه شنبه, 11 شهریور 1399 23:06

داود سوری: میزان نرخ تورم است