موسی غنی نژاد

 دکتر موسی غنی نژاد

عضو سابق هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه صنعت نفت (بازنشسته)

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1330 تبریز

تحصیلات:

کارشناسی: حسابداری از دانشگاه تهران، 1350

کارشناسی ارشد: اقتصاد توسعه از دانشگاه پاریس فرانسه، 1357

دکتری: اقتصاد از دانشگاه پاریس فرانسه، 1363

دکتری: معرفت شناسی اقتصاد از دانشگاه پاریس فرانسه، 1367

جمعه, 18 شهریور 1401 22:41

موسی غنی‏‏‌نژاد: شرقِ غربی

شنبه, 23 بهمن 1400 12:48

موسی غنی‌نژاد: چرخش به چپ

سه شنبه, 16 شهریور 1400 14:53

موسی غنی‌نژاد: رقابت دوپینگی

چهارشنبه, 26 خرداد 1400 09:32

موسی غنی‌نژاد: "چرا باید رای داد؟"

چهارشنبه, 29 ارديبهشت 1400 17:00

الگویابی از اصلاحات آلمان

شنبه, 18 بهمن 1399 10:36

موسی غنی‌نژاد: ما نیستیم