سید سعید ملک الساداتی

دکتر سید سعید ملک الساداتی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه فردوسی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1360 در مشهد

تحصیلات: 

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه فردوسی مشهد,1384

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران,1386

دکتری: اقتصاد از دانشگاه فردوسی مشهد,1392