زهرا کریمی

دکتر زهرا کریمی موغاری

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه مازندران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1335

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1356

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1372

دکتری: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1380