فرشاد پرویزیان

فرشاد پرويزيان

سايت شخصي

مقالات در sid.ir

متولد تهران 1348

تحصيلات:

كارشناسی: علوم اقتصادی از دانشگاه دولتی شهيد چمران اهواز

كارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی، توسعه روستايی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات تهران

دکتری: علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی از دانشگاه دولتی سمنان

نشانی وبگاه: https://drparvizian.ir/
سه شنبه, 23 فروردين 1401 19:38

تخریب خلاق

جمعه, 10 ارديبهشت 1400 15:09

فرشاد پرویزیان: بازی اشکنک داره

سه شنبه, 24 فروردين 1400 12:50

فرشاد پرویزیان: اقتصاد ۱۴۰۰