غلامرضا تاجگردون

دکتر غلامرضا تاجگردون

 عضو هیئت علمی موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

 سایت شخصی

آدرس صفحه شخصی در آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1345 در دوگنبدان گچساران

تحصیلات:

کارشناسی:اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی، 1367

کارشناسی ارشد: برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی از دانشگاه شهید

بهشتی، 1370

دکتری: مدیریت اقتصادی از دانشگاه گلوبال بیزینس آکادمی بلژیک، 2008

عنوان رساله دکتری: بودجه ریزی غیر منمرکز در کشورهای غیر فدرال – الگوی

ایرانی